Thursday, August 13, 2009

Syster


requested

vocal: naru
guitar: tatsu
bass: ken
drums: youya

[2000.20.07] ホルマリン浸けにした君の体温 (horumarin duke ni shi ta kimi)
01. Hatsukanezumi no Chuu
02. Hatsujou Remu Suimin
03. 37.2 C
04. Romance
05. Gasu shitsu
06. Kranke
07. Kagiri Naku Shokuyou no Buta ni Nari Tai
download~

3 comments: